Strategisk kompetensförsörjning är en förutsättning för att skapa konkurrenskraftiga organisationer. Vi ska därför förse våra kunder med enkla och användbara lösningar för hur man kan attrahera, rekrytera, utveckla och engagera medarbetare och talanger. 

Genom vår kompetens och förståelse för både människan och affären, samt väl beprövade - och forskningsbaserade arbetsmetoder, säkerställer vi mesta möjliga kund-, kandidat och affärsnytta.

- Linda Wiltbourn, VD och grundare av Urvalet Executive AB

Urvalets Talent management-strategi

Urvalet erbjuder utvecklingsprogram för chefer som vill nå sin fulla potential. Vi skräddarsyr grupputveckling på alla nivåer i företaget; nyblivna chefer, mellanchefer, seniora chefer och ledningsgrupper

Läs mer om vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess, eller registera ditt CV i vår databas.

Vi erbjuder utbildning och föreläsningar inom rekrytering och Talent Management 

Följ oss i sociala medier: