Vår blogg

Att jobba "talangsmart" skapar konkurrensfördelar som du som arbetsgivare behöver för att kunna växa och nå framgång. Har du inte gjort det än så är det hög tid att ta fram en plan för systematisk hantering av medarbetarna i syfte att attrahera, uveckla och över tid behålla "engagerade medarbetare" i företaget. Tänk på att de allra, allra flesta...

När världen förändras; digitaliseras, globaliseras och koncentreras till storstäderna måste gamla arbetssätt ifrågasättas och förnyas. Det gäller även sättet vi rekryterar och tar ombord nya medarbetare på. Arbetsgivare som vill lyckas med att attrahera och behålla engagerade medarbetare behöver se över sina strategier för detta.

Under 16 år har vi som rekryteringspartner inom besöksnäringen dagligen träffat branschens medarbetare och arbetsgivare. Vi har lyssnat, reflekterat och dragit ett flertal slutsatser. Som chefsrekryterare ser vi kompetensförsörjningen som en av de viktigaste framtidsfrågorna.

Hög personalomsättning kostar; Förutom din tid, annonskostnader, risk för felrekrytering och produktionsbortfall när en ska sluta och en annan introduceras (till företagskultur och arbetsuppgifter) finns det risk att företagets rykte och image påverkas negativt både bland medarbetare och kunder.

Vi lever i en snabbföränderlig värld och företag lägger ner stora resurser på olika förändringsprogram. Studier visar dock att upp emot 70% av alla dessa satsningar aldrig uppnår programmålet. Med kunskap om att människor reagerar olika vid förändring så ställer det höga krav på emotionellt kompetenta chefer med förmåga att driva förändringsarbete....