Är emotionellt kompetenta chefer en förutsättning för att klara slaget om talangerna och nå affärsmålen?

19.07.2016

Som rekryteringspartner inom besöksnäringen träffar vi dagligen branschens medarbetare och arbetsgivare. Vi ser kompetensförsörjningen som en av de viktigaste framtidsfrågorna i en expansiv bransch. För att klara den utmaningen är ledarskapet nyckeln.

Den omfattande forskning som kommit fram på sistone tyder på att sannolikheten för att bli framgångsrik inte bara ökar för att en person har högre IQ, däremot är det avgörande att man behöver ha en hög EQ.

Vidare visar undersökningar att den nya generationen arbetssökande, för att de ska känna motivation och lojalitet med arbetsgivaren efterfrågar ett kommunikativt och inkluderande ledarskap och vill ha återkommande feedback på sitt arbete. Vidare behöver de känna att de arbetar för ett gemensamt mål och förstå hur man tillsammans kan göra skillnad.

Slutsatsen blir att den moderna chefen bör ha en mycket högre grad av emotionell kompetens, vara tillräckligt smart för att klara av uppgifterna samt kunna skapa en väl fungerande organisation och arbetsplats som upplevs som attraktiv av medarbetarna. Kort sagt behöver vi attrahera, utveckla och behålla de chefer och ledare som både kan förstå och motivera sig själva och sätta sig själv i relation till andra. Den framgångsrika moderna chefen är empatisk och därmed bättre rustad att hantera stress och fatta effektiva beslut för att nå önskade affärsresultat!

För att förutse en persons förutsättningar att bli framgångsrik i en ledande roll behöver följande dimensioner vägas in och utvärderas;

  • Logisk problemlösningsförmåga (IQ).
  • Tidigare erfarenhet (inklusive utbildningsbakgrund, yrkeserfarenhet och träning).
  • Drivkraft (hur mycket man är villig att satsa)
  • EQ (emotionell intelligens). Emotionell kompetens.

Läs gärna vårt blogginlägg, "Urvalet med örat mot rälsen" där vi bl.a. delar med oss av en "Topp 5" lista om vad nästa generation unga arbetssökande efterfrågar hos en arbetsgivare.

Linda Wiltbourn och Lotta Hörnfeldt