När gick du på "hjärngym" senast?

11.04.2017

Mindfulness - medveten närvaro, är ett sätt att träna och forma din hjärna.

Att vara chef och ledare är ofta förknippat med spännande utmaningar, utveckling och förändring i kombination med ett stort ansvar och snabbt tempo. Baksidan kan vara en stressfylld vardag med krav på prestation och leverans med snäva tidsramar. Förväntningarna på ledare och chefer är ofta högt ställda i dagens arbetsliv.

Antalet stressrelaterade arbetssjukdomar har ökat lavinartat de senaste åren. Enligt flera rapporter har vi aldrig mått sämre på jobbet än vad vi gör idag. Under våren 2016 trädde en ny arbetsmiljöföreskrift i kraft som förtydligar arbetsgivarens ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. Hur påverkar det våra ledare och chefer och hur ska de förhålla sig till sin egen stress såväl som till medarbetarnas?

Forskning visar att den som tränar mindfulness regelbundet tillgodogör sig en mängd positiva effekter som t.ex bättre stresshantering, förbättrad kommunikation, ökad koncentrationsförmåga samt skickligare på att hantera förändringar. Andra positiva effekter är ett upplevt lugn och välbefinnande samt ytterst en förbättrad livskvalitet.

Det är glädjande att konstatera att det idag finns en större medvetenhet om hur vi kan förebygga stressrelaterade sjukdomar i arbetslivet. Allt fler företag verkar ha knäckt koden och förstått vilken affärsnytta mindfulness, och andra liknande träningsformer kan bidra med i form av större fokus, effektivitet och välmående. Företag som Ikea, Google men också myndigheter och offentliga organisationer både i och utanför Sverige har redan infört daglig mindfulnessträning på jobbet.

Begreppet "neuroledarskap" har tagit plats i arbetslivet. Det som är banbrytande med de senaste årens hjärnforskning är att vi nu vet att hjärnan är "plastiskt", inte statisk som man tidigare trott. Hjärnan går alltså att påverka, att omforma. Det innebär att vi, med regelbunden träning av hjärnan kan skapa nya spår, ungefär som att bygga muskler mentalt. De ledare som förstått vad hjärnan behöver för att leverera på topp anammar ett ledarskap och arbetssätt som har förankring i den forskning som finns på hjärnan.

Många tror att mindfulnessträning handlar om att sätta upp mål och att sträva efter att må bra men det är faktiskt tvärtom. Att träna mindfulness innebär att "inte förvänta sig någonting", att låta "nuet vara precis som det är, utan att värdera eller döma det som pågår". Man kan likna mindfulnessträning vid en form av "uppmärksamhetsträning" som i sin tur får positiva effekter på vårt välmående.

Vad skulle hända om vi tar forskningen på allvar och börjar träna vår hjärna på regelbunden basis, precis som vi lärt oss att träna vår fysiska kropp? Och vad händer i ett större perspektiv om vi börjar träna mindfulness på ännu fler arbetsplatser, i näringslivet, i skolan, inom vården, inom idrotten, på fritiden och i familjelivet? Likaväl som att gå på ett spinning- eller zumbapass kommer vi troligen att se allt fler människor och arbetsplatser som regelbundet går på "mentalt gym", både på arbetstid och efter jobbet.

Mindfulness är en träningsform vars effekter kan ge dig goda möjligheter att utveckla ditt ledarskap. Med regelbunden träning i mindfulness får du insikter om dig själv och ditt beteende och tillgång till din fulla potential både som människa och framgångsrik ledare.

Är du intresserad av en inspirationsföreläsning om mindfulness och/eller vill du pröva mindfulnessträning på din arbetsplats?

Kontakta då Katrin Romare - Talent Management konsult på Urvalet tillika certifierad Mindfulnessinstruktör via mindfulnesscenter.se. E-mail: katrin.romare(at)urvalet.se eller telefon 08-718 00 58.