Urvalet med örat mot rälsen

15.03.2016

Under 16 år har vi som rekryteringspartner inom besöksnäringen dagligen träffat branschens medarbetare och arbetsgivare. Vi har lyssnat, reflekterat och dragit ett flertal slutsatser. Som chefsrekryterare ser vi kompetensförsörjningen som en av de viktigaste framtidsfrågorna.

Finnes: En framtidsbransch med vilja och potential att erbjuda jobb för rätt person.
Sökes: Kompetenta medarbetare som vill satsa långsiktigt på en karriär inom besöksnäringen.

I en artikel igår på branschsajten Besöksliv framgår att turismsektorn utmärker sig (enligt en ny rapport från Tillväxtverket). Resultatet visar att turistföretagen i högre utsträckning än andra företagare vill växa, att de både har större framtidstro och vilja att nyanställa. Att det kommer att behövas ett avsevärt tillskott av kvalificerad arbetskraft står klart. Enligt undersökningen vill hela 50% av branschens företagare växa genom att både öka omsättning och att anställa ny personal, att jämföra med genomsnittet på 38%. Idéer för hur de ska utveckla sina verksamheter finns också. Samtidigt upplever de hinder för utvecklingen; Det handlar främst om lagar och regler, ökade kostnader för att anställa när arbetsgivaravgiften för unga nyligen höjts samt brist på arbetskraft med rätt kompetens.

Hur står sig besöksnäringens arbetsgivare i konkurrensen om kompetensen?

Vår bild är att branschen står sig rätt bra vad gäller förmåga att attrahera unga till sitt första jobb men allt för många medarbetare lämnar branschen redan efter några år. Som skäl uppges bland annat svårigheter att kombinera obekväma arbetstider med ett närvarande familjeliv. Här ställer unga föräldrar idag helt andra krav än tidigare. Vi har också fångat upp en önskan om att vidareutbilda sig, att gå vidare i livet och pröva något nytt. Det finns ett glapp mellan behov och branschens utbud av attraktiva utbildningar. Som chefsrekryterare erfar vi dessutom att vi har svårt att attrahera de bäst lämpade från andra branscher till strategiska chefstjänster. Här är lön och villkor ofta utslagsgivande.

Vad efterfrågar nästa generation unga arbetssökande hos en arbetsgivare? Urvalets topp 5.

  • Ett kommunikativt och inkluderande ledarskap.
  • Jobba för ett gemensamt mål och veta hur de kan göra skillnad. Som företag bör man därför kunna förklara varför man finns till och bidrar till ett hållbart samhälle.
  • Ett stimulerande och utvecklande arbete.
  • En modern kommunikationsstrategi. Kommunicerar i bilder och via sociala medier.
  • Schysst lön/villkor. Kunna försörja sig.

När kampen om talangerna på arbetsmarknaden är stenhård kan branschens arbetsgivare inte luta sig tillbaka. Det kompetenstapp som en hög personalomsättning innebär har inte branschen råd med om man ska klara tillväxtmålen. Här gäller det att tänka om och tänka nytt; För att lyckas med att attrahera, rekrytera och inte minst viktigt - över tid behålla de duktigaste medarbetarna - behöver vi som bransch kunna presentera ett konkurrenskraftigt erbjudande med nya spännande karriärvägar och flera möjligheter att växa under hela ens yrkestid. Det är en tillgång att vi har unga medarbetare med mycket energi i branschen, men vi måste även bli bättre på att tillvarata och vidareutveckla de medarbetare vi redan har.

Linda Wiltbourn och Lotta Hörnfeldt