Evidensbaserad rekrytering -Vi rekryterar med tydlighet och vetenskapligt stöd

Urvalet är specialiserad inom rekrytering och executive search med 20 års erfarenhet av urval och personbedömning. Vi arbetar i flera branscher men är specialiserade inom rekrytering i besöksnäringen med ett unikt nätverk av chefer och specialister. Våra konsulter har hög kompetens inom rekrytering och är certifierade användare av psykologiska tester vid personbedömning i arbetslivet. Vi eftersträvar långsiktiga samarbeten och ser nöjda och återkommande kunder som ett bevis på att vi har lyckats. 

Urvalets rekryteringsprocess - steg för steg

KONTAKTA OSS HÄR