Teamutveckling

Utveckling av ledningsgrupper och arbetsgrupper

Det är lätt att känna igen äkta engagemang. Medarbetare som är stolta över sin arbetsplats kommer till jobbet fulla av energi och är i högre grad villiga att "ge lite extra av sig själva".

Det finns en stark koppling mellan medarbetarengagemang och affärsresultat. Kundbemötande och engagemang är oftast avgörande för om kunden kommer tillbaka!

Urvalet har haft förmånen att leda ett stort antal grupputvecklingsaktiviteter sedan vår start för 17 årsedan. Vi vet att förutsättningarna skiljer sig åt en hel del mellan olika företag, men behovet av en ökad förståelse för det egna och andras beteende är det samma överallt; Genom insikt om hur personer med olika beteendestilar kan komplettera varandra ökar förutsättningarna för effektiva samarbeten.

Vilka krav ställer detta på ledarskapet? Undersökningar visar att socialt kompetenta chefer oftare blir framgångsrika som ledare. Genom en kommunikativ och inkluderande ledarstil skapar de en effektiv organisation med engagerade medarbetare som vet vad som förväntas av dem i rollen och som känner till målen. Resultatet blir medarbetare som hjälps åt att skapa resultat tillsammans.

Vi använder analyser i de flesta uppdrag. Tanken med det är att fastställa en persons eller grupps beteendemönster och motivationsfaktorer och genom detta snabbare skapa ökad självinsikt och ett gemensamt språk för utvecklingsprocessen. Några av analysverktygen kommer från IPU som funnits på den svenska marknaden i över 40 år. Vi är certifierade handledare med mångårig erfarenhet av dessa analysverktyg.

Vi skräddarsyr grupputvecklingsprogram på alla nivåer i företaget; nyblivna chefer, mellanchefer, seniora chefer och ledningsgrupper.

KONTAKTA OSS HÄR