Chefsrekrytering
Med känsla för ditt varumärke

Chefsrekrytering


Urvalet rekryterar med känsla för ditt varumärke

För oss på Urvalet står både kund och kandidat i centrum samtidigt. Lika viktigt som det är att kundens förväntningar uppfylls - och att matchningen med roll och företagskultur blir optimal - är det att kandidaternas upplevelse, både av rekryteringsprocessen och av ditt arbetsgivarvarumärke, blir positiv.

Urvalet garanterar:

  • Ett professionellt förhållningssätt både gentemot våra kunder och kandidater.
  • En kompetensbaserad och träffsäker rekryteringsprocess som med hög sannolikhet förutsäger framtida prestationer och i vilken utsträckning kandidaten matchar kravprofilen.
  • En fördomsfri rekryteringsprocess
  • Nya kreativa sätt att exponera tjänsten och attrahera målgruppen på.
  • Urvalets nöjd-kund-garanti vilket innebär att om du, mot förmodan, inte skulle vara nöjd med vårt arbete efter 3 månader gör vi om det utan extra kostnad.