Event
Tematiska seminarier för våra kunder och partners


Kommande event


För Urvalet är det viktigt att bidra till branschens utveckling. Därför arrangerar vi löpande olika tematiska seminarium på den senaste forskningen och trenderna. 

Talent Management- Att attrahera rätt medarbetare 

23 jan 2019

Få insikt och verktyg kring hur man attraherar genom Pre boarding, On boarding och mycket annat som du behöver veta kring kandidatupplevelsen. 

Kostnadsfritt

Talent Management - Att behålla medarbetare 

Feb 2019

Seminariumet lyfter frågorna kring hur chefer på bästa sätt kan skapa en strategisk plan för att fånga upp och hantera talanger/medarbetare i olika faser och skeden. 

Kostnadsfritt

Talent Management - Att utveckla medarbetare

Mars 2019

Seminariumet lyfter frågan kring hur man kompetensutveckla medarbetare och ser deras behov. 


Kostnadsfritt


Önskar du boka ett skräddarsytt utbildnings-upplägg, Välkommen att kontakta oss!