Event
Vi utbildar branschen


Kommande event


För Urvalet är det viktigt att bidra till branschens utveckling. Därför arrangerar vi löpande olika tematiska seminarium på den senaste forskningen och trenderna.

Hållbart Ledarskap 14/11

Hur leder du hållbart idag när nya krav ställs på ledare? Under en eftermiddag bjuder Urvalet in till inspiration och konkreta tips av fyra personer som sätter sin vinkel på vad hållbart ledarskap och en hållbar arbetsgivare är. 

Kostnadsfritt

Kandidatupplevelsen 5/12

Få insikt och verktyg kring Pre boarding, On boarding och mycket annat kring kandidatupplevelsen.

Kostnadsfritt