Affärscoaching

10.09.2015

Lyft affärscoachingen till en strategisk nivå i organisationen

28.10.2015

Vi lever i en snabbföränderlig värld och företag lägger ner stora resurser på olika förändringsprogram. Studier visar dock att upp emot 70% av alla dessa satsningar aldrig uppnår programmålet. Med kunskap om att människor reagerar olika vid förändring så ställer det höga krav på emotionellt kompetenta chefer med förmåga att driva förändringsarbete.

Varför är att det inte alltid en självklarhet att skapa förutsättningar för chefen att utvecklas och förändras i takt med de planerade organisationsförändringarna?

Det räcker inte med att slentrianmässigt "skicka" chefer och medarbetare på kurs för att tillfredsställa organisationens behov av kompetensutveckling. Forskning visar att formella kurser och utbildningar endast bidrar med 10% av en individs faktiska utveckling. Att öva, pröva och utmana i vardagen utgör hela 70% av lärandet och 20% kommer från att man diskuterar, reflekterar och delar erfarenheter med andra.

Lyft affärscoachingen till en strategisk fråga i organisationen! Säkerställ att företagsledningen är seriöst engagerad i coachprogrammet, skapar tydliga syften och mål samt kvalitetsmässigt följer upp effekter.

Ett tydligt och väl genomfört Affärscoaching program gynnar inte bara individidens utveckling utan det kommer hela organisationen till godo vid ett förändringsarbete.

Följande "top-3" anges som upplevd effekt efter ett genomfört coachprogram

  • Gör saker annorlunda idag 95%
  • Har förändrat mitt ledarskapsbeteende 82%
  • Uppger att det har varit en lönsam investering 90%

Affärscoachingen har kommit för att stanna! Idag vet vi att det är en lönsam investering!

Kontakta Urvalet för mer information,

Birgitta Bergman och Linda Wiltbourn