Stick ut som arbetsgivare med ditt EVP

13.12.2018 10:46

Stick ut som arbetsgivare med ditt EVP


Fler företag har satt ner foten och vill inte vara med i lönetävlingarna för att kriga med andra arbetsgivare. I Tech-branschen blir det extra tydligt där lönerna bara ökar som resultat av kompetensbristen. Istället hamnar fokus på att sticka ut genom att erbjuda andra förmåner och en kultur som tilltalar.


Bankbranschen är inget undantag när det kommer till kompetensbristen. Banken ING arbetar hårt för att attrahera och behålla medarbetare. För att ständigt visa medarbetare att de är viktiga så lägger de fokus på lösa medarbetarnas behov på arbetsplatsen. I tider där arbetsliv och privatliv glider samman löste de till exempel barnpasssning på arbetet under en tid det var strejk vilket uppskattades otroligt av medarbetarna.


Urvalet listar några punkter du kan tänka på för att sticka ut:

 • Våga vara aktuell och anpassningsbar som arbetsgivare

 • Arbeta med att göra skillnad som arbetsgivare, t ex CRS-arbetet

 • Satsa på inspirerande ledare

 • Våga se och lära från andra branscher - korsbefrukta

 • Satsa på mångfald för att skapa en mer dynamisk och givande miljö. Trots att 64% av alla svenska chefer säger sig vilja ha mångfald på sina arbetsplatser upplever bara 25% av medarbetarna att det är så.*2

 • Ta vara på individuella drivkrafter

 • Arbeta aktivt med kultur och involvera medarbetarna - kultur är levande och ska aldrig slås fast

 • Hitta medarbetarnas lust istället för att tävla för resultat. Glädjen av att vinna är mindre än rädslan och ångest att förlora

 • Stick ut genom att synliggöra HR-initiativ internt och externt

 • Skapa en miljö där medarbetarna får vara dom själva

 • Var noga med individens utveckling på arbetet


1.* ING

2.* Undersökning av Yrkesdörren

Urvalet Executive är sedan 2001 branschens mest etablerade och nytänkande företag inom Talent Management, Chefsrekrytering & Executive search. Vi tar ett helhetsgrepp ditt företags Talent Management-strategi; dvs förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och engagera medarbetare. Genom vår specialistkunskap och vetenskapliga arbetsmetoder så säkerställer vi mesta möjliga kund- och affärsnytta. Vi arbetar idag i flera branscher men är specialiserade inom besöksnäringen - hotell, restaurang, turism med ett unikt nätverk av chefer och specialister.