Det gränslösa arbetslivet

13.12.2018

Det gränslösa arbetslivet

Aldrig tidigare har det varit så otydliga gränser mellan arbete och privatliv. Forskningen visar att majoriteten vill leva som "Total Integreraren" där de två världarna av arbete och privatliv glider samman för att få livet att gå ihop. Ändå förlorade Sverige 62 miljarder kronor* på sjukskrivningar förra året, till stor del pga stress och psykisk ohälsa. Detta samhällsproblem visar tydligt att vi behöver en ny struktur för att arbeta hållbart och långsiktigt.

Enligt AFS 2015:4 sägerarbetsmiljölagen att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna. Exempel på förläggning av arbetstider som kan medföra risker för ohälsa är just långtgående möjligheter att utföra arbete på olika tider och platser med förväntningar på att vara ständigt nåbar. Den säger även att arbetsgivaren särskilt bör uppmärksamma möjligheterna till återhämtning.

Detta ställer krav på alla i en organisation när det kommer till individuella ramar och verktyg, med andra ord självledarskap. Denna nöt kommer inte vara enkel att knäcka men vi vet att det börjar i ledarskapet hos cheferna.* Forskningen visar att vi gör som våra ledare gör, precis som barn gör som sina föräldrar gör, och det är omedvetet. Det innebär att du inte kan komma sent till möten som ledare och förvänta dig att dina medarbetare ska komma i tid. Dessutom uppges bra chef/ledare som den viktigaste faktorn för att stanna på ett arbete. Därför blir självledarskapet avgörande av flera faktorer för att lyckas med medarbetare på snabbrörliga arbetsplatser idag och framåt!


5 tips till att leda hållbart:

  • Visa vikten av att de anställda prioriterar återhämtning
  • .Prioritera balansen mellan återhämtning och jobb hos dig själv som ledare
  • Säkra strategi för att aktivt arbeta förebyggande med hälsa på arbetsplatsen
  • Säkra att företag/organisation har möjlighet att erbjuda konkreta verktyg till de anställda
  • Tänk på att arbete och privatliv idag glider ihop så därför kräver det att både delar måste tas hänsyn till hos medarbetare och dess mående
  • Ge realistiska deadlines och var tydlig


*1. Försäkringskassan/Skandia

*2. Bandura, 1977

Urvalet Executive är sedan 2001 branschens mest etablerade och nytänkande företag inom Talent Management, Chefsrekrytering & Executive search. Vi tar ett helhetsgrepp ditt företags Talent Management-strategi; dvs förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och engagera medarbetare. Genom vår specialistkunskap och vetenskapliga arbetsmetoder så säkerställer vi mesta möjliga kund- och affärsnytta. Vi arbetar idag i flera branscher men är specialiserade inom besöksnäringen - hotell, restaurang, turism med ett unikt nätverk av chefer och specialister.