Emotionellt kompetenta chefer

27.09.2018

Emotionellt kompetenta chefer

Som rekryteringspartner inom besöksnäringen träffar vi dagligen branschens medarbetare och arbetsgivare. Kompetensförsörjningen är fortsatt en av de viktigaste framtidsfrågorna i en expansiv bransch. För att klara den utmaningen är ledarskapet nyckeln.

Omfattande forskning tyder på att sannolikheten för att bli framgångsrik inte bara ökar för att en person har högre IQ, däremot är det avgörande att man behöver ha en hög EQ.

För att medarbetare ska känna motivation och lojalitet med arbetsgivaren behövs ett kommunikativt och inkluderande ledarskap och återkommande feedback. Slutsatsen blir att den moderna chefen bör ha en mycket högre grad av emotionell kompetens, vara tillräckligt smart för att klara av uppgifterna samt kunna skapa en väl fungerande organisation och arbetsplats som upplevs som attraktiv av medarbetarna. 

Kort sagt behöver vi attrahera, utveckla och behålla de chefer och ledare som både kan förstå och motivera sig själva och sätta sig själv i relation till andra. Den framgångsrika moderna chefen är empatisk och därmed bättre rustad att hantera stress och fatta effektiva beslut för att nå önskade affärsresultat!


För att förutse en persons förutsättningar att bli framgångsrik i en ledande roll behöver följande dimensioner vägas in och utvärderas;

  • Logisk problemlösningsförmåga (IQ).
  • Tidigare erfarenhet (inklusive utbildningsbakgrund, yrkeserfarenhet och träning).
  • Drivkraft (hur mycket man är villig att satsa)
  • EQ (emotionell intelligens). Emotionell kompetens.

Urvalet Executive är sedan 2001 branschens mest etablerade och nytänkande företag inom Talent Management, Chefsrekrytering & Executive search. Vi tar ett helhetsgrepp ditt företags Talent Management-strategi; dvs förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och engagera medarbetare. Genom vår specialistkunskap och vetenskapliga arbetsmetoder så säkerställer vi mesta möjliga kund- och affärsnytta. Vi arbetar idag i flera branscher men är specialiserade inom besöksnäringen - hotell, restaurang, turism med ett unikt nätverk av chefer och specialister.