En satsning på ledarskapet är en investering i företagets framtid

15.12.2016

Allt mer pekar på ledarskapets avgörande betydelse för att ett företag ska lyckas med såväl den digitala omställningen som med att skapa en arbetsmiljö som attraherar, utvecklar och långsiktigt engagerar de för verksamheten bästa medarbetarna.

Samtidigt konstateras i undersökningar att vi aldrig har mått sämre psykiskt på jobbet än vad vi gör idag. Den officiella arbetsskadestatistiken visar att antalet anmälda stressrelaterade arbetssjukdomar har ökat med 70% sedan 2010. Anmärkningsvärda siffror som nyligen resulterade i en ny arbetsmiljöföreskrift som förtydligar arbetsgivaransvar vilket initialt sätter ytterligare press på cheferna.

För att klara chefsförsörjningen på sikt krävs en bra plan. Även om chefsrollen kanske inte på samma sätt som tidigare ses som ett givet steg uppåt i karriärtrappan kan också den yngre generationen tänka sig en chefsroll - om det ger något tillbaka i form av personlig utveckling. Att hela tiden utvecklas och bli utmanad på arbetsplatsen är viktigt för allt fler. Många har dessutom en tydlig bild av sina karriärmål och vad de behöver för att utvecklas i rätt riktning. Synen på karriären har individualiserats. Likaså finns en ökad öppenhet för att byta arbetsgivare om karriärutvecklingen inte ligger i linje med ens egna förväntningar.

Topp 4: Så lyckas du attrahera, utveckla och engagera morgondagens chefer

  1. Uppdatera värderingar och företagskultur - använd Storytelling.
  2. Gör en analys av företagets framtida kompetens- & rekryteringsbehov.
  3. Utnyttja digitaliseringens möjligheter att skapa ökad transparens o flexibilitet.
  4. Utveckla det befintliga ledarskapet, idag pekar mycket på att emotionellt och socialt kompetenta ledare är de som lyckas bäst.

Förmåner kan vara ett viktigt verktyg i jakten på talanger och chefsämnen. På frågan om förmåner påverkar trivseln på jobbet svarar nämligen hela 75 procent av deltagarna i Chefs undersökning (maj 2016) "avgörande" eller "till viss del". Och på frågan om förmåner påverkar valet av jobb är siffran 70 procent. Högt upp på önskelistan över önskade förmåner finner vi återigen personlig utveckling, coachning och mentorskap.

För att klara kompetensbehovet räcker det dock inte med att ha fokus på unga talanger. Istället bör man som arbetsgivare vidga sökfältet och öppna upp för jämställdhet och mångfald. Företag med bred mångfald förstår världen och affären lite bättre. Fokusera på medarbetarens potential och förutsättningar att trivas, utvecklas och prestera just här.

Linda Wiltbourn och Lotta Hörnfeldt