Är det förnuft eller känsla som styr dina rekryteringsbeslut?

22.03.2018

5 enkla tips på hur du skapar konkurrensfördelar genom träffsäker rekrytering


När rekryteringen går snett...
Studier visar att bara hälften av företagens rekryteringar lyckas och att åtta av tio företag minst en gång har gjort en felrekrytering. När det går fel är de tre vanligaste problemen som uppges "fel personliga egenskaper", "fel kompetens för rollen" och "samarbetssvårigheter med övriga i arbetsgruppen". Dålig matchning med rollen och företaget alltså.
Nyanställningar blir inte alltid som man tänkt sig;

  • Tänk dig att den nyanställde "stjärnan" inte alls kommer överens med övriga i arbetslaget vilket i värsta fall leder till att andra ovärderliga medarbetare vantrivs och slutar.
  • Eller så kastar den nya chefen som skulle förverkliga försäljningsmålen in handduken efter bara ett par månader.

Dålig matchning som i exemplen ger dyra konsekvenser. En ofta citerad siffra är 700 000 kr för en enda felrekrytering. Kan det vara möjligt? Jo, förutom uppenbara kostnader för annonsering och tid som du och dina chefer lägger på exempelvis urval och intervjuer, avses här följdeffekter som att ett arbetslag tappar motivation och styrfart, att förtroendet för chefen sjunker hos medarbetarna eller att kunderna blir missnöjda och väljer en annan leverantör. Listan kan göras längre.

Felrekryteringar påverkar varumärket negativt.

När stora ekonomiska intressen står på spel finns det goda skäl att betrakta uppgiften att rekrytera, anställa och ta ombord nya medarbetare som en av chefens viktigaste. Ska rekryteringen skötas internt se då till att cheferna har rätt förståelse och tillräckliga resurser för att kunna genomföra rekryteringen enligt rutin. Slentrianmässiga rekryteringsrutiner är ett hot mot företagets framtida konkurrenskraft.
Att undvika felrekryteringar kan mycket väl innebära skillnaden mellan fiasko och framgång för teamet, avdelningen eller till och med hela företaget.


Urvalets 5 bästa tips för träffsäker rekrytering;

  • Ofta är det bråttom, bråttom då du behöver nyanställa. Chefen har mycket att göra och projekt fördröjs i väntan på att vakansen ska fyllas. Det är svårt att bedöma människor och för att lyckas krävs fokus och objektivitet. Kan du inte sätta av den tid som krävs är det klokt att ta extern hjälp.
  • Se till att alla följer stegen i rekryteringsprocessen; Mest grundläggande är en tydlig behovsanalys som utgår från verksamhetens mål, rekryteringspolicyn och dina förväntningar med rekryteringen. En kravprofil där med de kompetenser (förmågor/ färdigheter) och egenskaper som behövs för att prestera väl i tjänsten, komplettera teamet och funka bra i kulturen. Fokusera mer på kandidatens potential att lyckas och mindre på utbildning och tekniska yrkeskunskaper - rätt person lär sig snabbt.
  • En kritisk faktor är hur kandidaturvalet genomförs; I dag finns flera pålitliga verktyg för att identifiera både framgångs- och riskfaktorer hos kandidaterna. Med hjälp av kompetensbaserad intervjuteknik och tester som mäter personlighet, logisk problemlösningsförmåga och emotionell kompetens vaskas den kandidat som har allra bäst förutsättningar att prestera och långsiktigt trivas på ditt företag fram.
  • Behandla alla kandidater likvärdigt; Håll dig till en standard och säkerställ att alla kandidater behandlas likvärdigt i processen och att urvalsbesluten endast baseras på information som har med kompetens och lämplighet att göra, det är det enda sättet att vara säker på att man inte diskriminerar. Alla ska uppfatta processen som positiv och rättvis och bli goda ambassadörer för företagets varumärke oavsett om de anställs eller inte.
  • Håll tempo i processen; Ta inte onödig tid på dig för att komma till avslut. Tro inte att du kan vänta tills nästa vecka eller fundera på om fler bör träffa kandidaten. Utgå alltid ifrån att dina slutkandidater har garderat sig och har fler jobb på gång, har du otur hinner någon annan rekryterare före med ett konkret jobberbjudande och du får börja om från början igen.

En träffsäker, snabb och hållbar rekrytering kan bli ditt företags främsta konkurrensfördel.

Lycka till med rekryteringen!
Linda Wiltbourn, Rekryterare och HR-konsult på Urvalet.


Urvalet Executive är sedan 2001 branschens mest etablerade och nytänkande företag inom Talent Management, Chefsrekrytering & Executive search. Vi tar ett helhetsgrepp ditt företags Talent Management-strategi; dvs förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och engagera medarbetare. Genom vår specialistkunskap och vetenskapliga arbetsmetoder så säkerställer vi mesta möjliga kund- och affärsnytta. Vi arbetar idag i flera branscher men är specialiserade inom besöksnäringen - hotell, restaurang, turism med ett unikt nätverk av chefer och specialister.