Hur kan man coacha anställda i det nya flexibla arbetslivet?

13.12.2018

Hur kan man coacha anställda i det nya flexibla arbetslivet?

Flexibilitet upplevs som positiv effekt medan obalans skapar oro. Även i en flexibel vardag krävs det tydlighet och ramar. Utan ramar så kan flexibiliteten uppfattas som negativ.

Alla människor har olika individuella preferenser till vad som behövs. För att kunna arbeta efter något konkret måste varje individ dokumentera vad de behöver för att må bra. En studie visar att många upplever att timmarna för arbete blir fler pga möjlighet att arbeta hemifrån. Anledningen till det för att man är rädd att man ska bli misstrodd för att inte arbeta. Där behöver varje person sätta sina tydliga regler för vad som gäller när man t ex har hemmakontor som sedan fastställs tillsammans med chef/ledare.


5 tips till dig som leder anställda som har hemmakontor och flexibel arbetsmiljö

  • Tänk på att alla individer behöver olika typer av ramar
  • Gränslöshet disciplinerar, gränser legitimerar. Även om man kan arbeta flexibelt, se till att ni fastställt hur individen ska arbeta utanför kontoret för att minska stressen och överarbete.
  • Säkerställ en miniminivå för gemensamma riktlinjer kring arbete för de anställda. Tex när alla förväntas vara på kontoret t ex mellan 10-15. Te x har Posche valt att stänga av de anställdas mail mellan 19-06, helger och semestrar för att säkra rimliga arbetstider.
  • Håll koll på hur de anställda mår både i arbete men även i privatliv utan att bli för privat. Ställ öppna frågor och var vaksam på mående, speciellt inför och efter helg.
  • Lev som du lär. Skicka inte mail och förfrågningar sena kvällar och helger. Om du mot all förmodan gör det, säkra att de anställda vet att de inte förväntas svara. 

Urvalet erbjuder affärs och chefs-coaching där du kan få verktyg för att leda hållbart. Hör av dig!

Urvalet Executive är sedan 2001 branschens mest etablerade och nytänkande företag inom Talent Management, Chefsrekrytering & Executive search. Vi tar ett helhetsgrepp ditt företags Talent Management-strategi; dvs förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och engagera medarbetare. Genom vår specialistkunskap och vetenskapliga arbetsmetoder så säkerställer vi mesta möjliga kund- och affärsnytta. Vi arbetar idag i flera branscher men är specialiserade inom besöksnäringen - hotell, restaurang, turism med ett unikt nätverk av chefer och specialister.