Kandidatupplevelsen påverkar ditt affärsresultat!

15.10.2018


Därför måste du hålla kärleken vid liv mellan kandidat och varumärke

Aldrig har vi pratat så mycket om kandidatupplevelsen som nu.

Skiftet från att arbetstagaren ska övertyga företaget att anställa till motsatsen är ett faktum. Dagens kandidat är en större kravställare och vill få utlopp för sina drivkrafter och få utrymme att vara sig själv. Dessutom är det för många viktigt hur företaget arbetar utanför rollens faktiska ansvar såsom samhällsansvar och förebyggande arbete kring hållbarhet.

Se till att sköta processen snyggt

Som vi tidigare nämnt i vårt blogginlägg om Silverkandidater uppger en undersökning från TNG att 49% av de arbetssökande sällan eller aldrig får återkoppling när deras ansökan inte längre är aktuell.

Vi möter dagligen kandidater som upplevt just det i tidigare processer vilket påverkat deras syn på varumärket negativt. 

Vad är då lösningen för en nöjd kandidat? Det som kommer högst upp på listan är transparens, snabb återkoppling och kommunikation. 


Var ärlig

Håll inte kandidater "varma", våga släpp de som inte är aktuella så de kan gå vidare.

Återkoppla

Detta gäller även när det inte skett något nytt! Kandidaten sitter på helspänn och det måste man respektera. 

Håll vad du lovar

Sätt hellre längre deadlines och säkerställ att du kan leva upp till det. 

Ta dig tid

Sätt av tid att tacka nej ordentligt till de som inte går vidare. Var tydlig med vad som inte räckte hela vägen och lyft vad som var bra och uppskattat från arbetsgivaren. Alla vill ha feedback! 

Säkerställ din lägstanivå

Kanske är det inte bara HR som återkopplar i ditt företag? Säkerställ att det finns tydliga ramar och mallar för vad som ska gås igenom vid en återkoppling så det finns bra verktyg för t ex rekryterande chefer. 

Se över tekniken

Framtiden är i mobilen. Sätt en plan för hur ditt företag ska hänga med i den moderna kandidatresan där vanan redan finns att få information direkt när man frågar efter den


Att ha en tydlig strategisk plan för hur man arbetar med sin kandidatupplevelse är viktigt och gör skillnad på sista raden. Vill du ha hjälp med ditt företags strategi?

  Hör av dig till oss på Urvalet!


Urvalet Executive är sedan 2001 branschens mest etablerade och nytänkande företag inom Talent Management, Chefsrekrytering & Executive search. Vi tar ett helhetsgrepp ditt företags Talent Management-strategi; dvs förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och engagera medarbetare. Genom vår specialistkunskap och vetenskapliga arbetsmetoder så säkerställer vi mesta möjliga kund- och affärsnytta. Vi arbetar idag i flera branscher men är specialiserade inom besöksnäringen - hotell, restaurang, turism med ett unikt nätverk av chefer och specialister.