Arbeta evidensbaserat- avgörande i tider med fake news och brist på källkritik

13.12.2018 10:08

Arbeta evidensbaserat- avgörande i tider med fake news och brist på källkritik

90% av all världens information har skapats de senaste två åren. Det går fort i vår kunskapsekonomi. Idag delar vi kunskap utan att förvänta oss något tillbaka vilket i sig är fantastiskt. För att motverka att information utan värde eller falsk information sprids arbetar våra största plattformar aktivt med att förbättra sin algoritmer för att primera relevant, sanningsenligt och värdeskapande content. Med andra ord är det viktigare än någonsin att arbeta med evidens i en värld med constant informationsintag.

Det senaste begreppet som diskuterades hett på Forskardagen 2018 är R2B - Research to Business. Hur kan forskare nå ut med sin forskning och annan evidensbaserad kunskap till organisationer och företag. Detta är extremt viktigt i en tid med fake news och osäkra källor. I dessa tider klättrar Integritet och säkerhet på listan vad som är viktigt bland medarbetare och blir bara viktigare.

Vi listar några tips för en säkrare process:

  • Basera inte ditt val endast på färgtest/personlighetstest utan låt det vara ett komplement för kommunikation och drivkrafter

  • Säkerställ att processen är kompetensbaserad så du tar du beslut baserat på forskning

  • Säkra att processen är fördomsfri

  • Tydliggör för dina kandidater hur deras uppgifter behandlas

  • Var transparent och ärlig i din kommunikation kring processen med kandidater

Urvalet har sedan vår start 2001 hållit oss ajour på den forskningen och statistiken för att konstant utmana vårt tänk och arbetssätt. Vi arbetar evidensbaserat och gör det vi kan för att sprida kunskap i vår bransch.


Urvalet Executive är sedan 2001 branschens mest etablerade och nytänkande företag inom Talent Management, Chefsrekrytering & Executive search. Vi tar ett helhetsgrepp ditt företags Talent Management-strategi; dvs förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och engagera medarbetare. Genom vår specialistkunskap och vetenskapliga arbetsmetoder så säkerställer vi mesta möjliga kund- och affärsnytta. Vi arbetar idag i flera branscher men är specialiserade inom besöksnäringen - hotell, restaurang, turism med ett unikt nätverk av chefer och specialister.