Kompetensförsöjning - Den eviga utmaningen 

15.10.2018


En väl genomtänkt talangstrategi gör ditt företag till morgondagens vinnare på arbetsmarknaden. Utvecklar du inte, så står du still och slutar som historia. 

Kompetensförsörjningen listas idag som HR och till och med vissa företags övergripande största utmaning. Det är brist på duktiga, engagerade och inspirerande ledare och specialister (läs vårt blogginlägg om att rekrytera ledare med EQ). Samtidigt ligger "Bra ledare och chef" högst upp på vad som är viktigast för medarbetarna idag tätt följt av personlig utveckling och göra skillnad.

I 2018 är alla produkter kopierbara och ingen är unik. Det som differentierar oss från varandra är människorna på bolaget. Det betyder alltså att vikten av att säkra upp kompetensen är avgörande för att kunna nå uppsatta mål och leverera enligt bolagets tillväxtplan. Det är medarbetarna som når målen!

Även om om Talent Management- (Attrahera, behålla, utveckla och engagera medarbetare) ligger högre upp på agendan har vi på många ställen en lång väg kvar att gå. 

Att arbeta strategiskt och strukturerat kring Talent Management och ha en tydlig plan för dessa områden kan man säkra företagets framtida kompetens. Här har vi möjlighet att styra kompetensen direkt utifrån vart vi vill nå i vårt affärsresultat. Högre intäkter per anställd, lägre personalomsättning, högre börsvärde och effektivare medarbetare mm. Fördelarna med att arbeta strategiskt med TM är många!

Talang är inte bara högpresterare

Viktigt är även att kartlägga befintlig kompetens i alla dess former och lägga strategi kring hur man ska utveckla och engagera dem. 

Samtidigt som alla slåss om att attrahera talangerna så ändras villkoren på arbetsmarknaden drastiskt vilket gör att ditt företag måste anpassa och paketera sitt EVP (Employee value proposition, rewards and benefits potential for an employee) och vad de erbjuder som arbetsgivare. 

Enligt en undersökning av Manpower i slutet av 2017 kan 9 av 10 svenskar tänka sig att gigga i framtiden. (Term som växte fram under finanskrisen där folk tog "gig" som jobb, alltså arbetade uppdragbaserat.)

Den nya arbetsmarknaden gör att din strategiska plan behöver attrahera genom olika typer av arbetsformer, förmåner och även se till individens individuella drivkrafter. 

Bra personal är bara till låns och kraven att få låna dem har aldrig varit högre!

    Urvalet kartlägger ditt behov och tar ett strukturerat helhetsgrepp kring din Talent Management-plan med fokus på ditt affärsresultat. Hör av dig!


    Urvalet Executive är sedan 2001 branschens mest etablerade och nytänkande företag inom Talent Management, Chefsrekrytering & Executive search. Vi tar ett helhetsgrepp ditt företags Talent Management-strategi; dvs förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och engagera medarbetare. Genom vår specialistkunskap och vetenskapliga arbetsmetoder så säkerställer vi mesta möjliga kund- och affärsnytta. Vi arbetar idag i flera branscher men är specialiserade inom besöksnäringen - hotell, restaurang, turism med ett unikt nätverk av chefer och specialister.