Onboarding; Det avgörande momentet

15.10.2018


Lägg tid och kraft på att planera för din kommande kollega

7 sekunder tar det att skapa ett första intryck som sedan är mycket svårt att ändra även om vi fortsätter att motbevisa. Det är så vår hjärna är uppbyggd. Faktum är att forskning visar att drygt 30% av nyanställda beslutar sig redan första veckan om de tänker stanna (eller inte) på lång sikt i företaget. Så lägg tid och kraft på att planera för din kommande kollega!


Urvalet har listat några actions du kan ta kring onboarding


Man får bara ett första intryck

Säkerställ att inlogg, dator, nyckel och andra eventuella verktyg som behövs för att utföra arbetet redan är på plats.

Hjälp din kollega förstå er

Säkerställ att organisationen är tydlig, vem är vem, hur arbetar ni, utmaningar/styrkor i bolaget

Välkomnande

Informera alla i organisationen om att ny kollega börjar idag. Det är så mycket trevligare när man är väntad.

Sätt av tid för att låta kollegan känna in verksamheten

Första veckorna är intensiva men när det lugnat sig, låt kollegan får lära känna produkt/tjänst via t ex studiebesök eller liknande.

Tydlig plan för de första dagarna

Gör ett tydligt schema för vad medarbetaren ska göra de första dagarna. Ofta har personen som ansvarar för introduktionen inte möjlighet att spendera all tid med den nya medarbetaren. Delegera till andra, ge ut personalhandbok mm. Det är alltid skönt att ha lite material att gå igenom i stunder när man inte har annat så man inte bara "sitter" och väntar in instruktioner. Det är inget fel att även låta kollegan söka information själv, men sätt då av tid för det!

Ordentlig överlämning

Att lära medan man springer är extremt ineffektivt. Se till att kollegan får möjlighet till ordentlig överlämning om möjligt där man t ex får information kring utmaningar/styrkor inom arbetsområdet/roll

Uppföljning

Gör en tydlig plan för avstämningsmöten där ni har en tydlig agenda med frågor som "Behöver du mer utbildning, utveckling" Ge även tydliga uppgifter för utveckling mellan mötena som kan följas upp.

Avslut

Efter 6 månader- Håll ett slutgiltigt uppföljningssamtal där ni avslutar onboarding-processen tillsammans om ni känner att det är dags. Sätt även ny struktur för hur den generella uppföljningen skall se ut framöver.


Att utforma en strategi för onboarding är inte det lättaste. Speciellt inte på en snabbt föränderlig arbetsmarknad med ibland korta anställningsformer.

Urvalet hjälper dig med att utforma ditt företags strategi för onboarding. Hör av dig! 


Urvalet Executive är sedan 2001 branschens mest etablerade och nytänkande företag inom Talent Management, Chefsrekrytering & Executive search. Vi tar ett helhetsgrepp ditt företags Talent Management-strategi; dvs förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och engagera medarbetare. Genom vår specialistkunskap och vetenskapliga arbetsmetoder så säkerställer vi mesta möjliga kund- och affärsnytta. Vi arbetar idag i flera branscher men är specialiserade inom besöksnäringen - hotell, restaurang, turism med ett unikt nätverk av chefer och specialister.