Så blir du en Talangsmart arbetsgivare 2018

30.08.2018

Att jobba "talangsmart" skapar konkurrensfördelar som du som arbetsgivare behöver för att kunna växa och nå framgång. Har du inte gjort det än så är det hög tid att ta fram en plan för systematisk hantering av medarbetarna i syfte att attrahera, utveckla och över tid behålla "engagerade medarbetare" i företaget. Tänk på att de allra, allra flesta medarbetare vill vara en del av ett vinnande lag - och att det är ditt jobb att utmana dem på den nivå de befinner sig så att de kan blomma ut och nå sin fulla potential.

7 steg till att skapa en Talangsmart plan:

 1. Utgångspunkten är att alla medarbetare har talanger och kan utvecklas - inte bara "högpresterare" - och bör därför omfattas av utvecklingsinsatserna.
 2. En strategi/plan för Talent Management ska alltid kopplas till affärsstrategin/plan.
 3. Definiera skriftligen vad ni menar med "talang": Det är viktigt att ledningen är överens om vad som räknas som talang i just det här företaget.
 4. Var transparent: När talangerna/medarbetarna förstår hur de kan utvecklas och göra karriär så ökar motivation, arbetsglädje och produktivitet!
 5. Satsa på emotionellt kompetenta chefer som motiverar, inspirerar och skapar engagemang. Chefer som är goda förebilder, som är transparenta och tydliga, inte minst i svåra situationer och i förändring, som uppmuntrar och coachar.
 6. Sätt en rutin för hur cheferna ska fånga upp och hantera talanger/medarbetare...
  a. som växer ur sin roll - bråttom att agera, behöver utmanas annars lämnar de.
  b. som står på tillväxt - sätt utvecklingsplan med uppgifter som motiverar.
  c. som inte utvecklas - ta reda på om läget är tillfälligt eller varaktigt. Chef och medarbetare gör upp tidsbestämd utvecklingsplan.
  d. som saknar talang för rollen- åtgärdsplan kan innebära nya uppgifter inom eller utanför företaget.
 7. Ta reda på vilken kompetens du har tillgång till under det kommande året. Se till att göra plats för kontinuerlig uppföljning av talang- och kompetensfrågan i företagsledningen.

Linda Wiltbourn

VD/Talent Management konsult

Urvalet Executive AB 


Urvalet Executive är sedan 2001 branschens mest etablerade och nytänkande företag inom Talent Management, Chefsrekrytering & Executive search. Vi tar ett helhetsgrepp ditt företags Talent Management-strategi; dvs förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och engagera medarbetare. Genom vår specialistkunskap och vetenskapliga arbetsmetoder så säkerställer vi mesta möjliga kund- och affärsnytta. Vi arbetar idag i flera branscher men är specialiserade inom besöksnäringen - hotell, restaurang, turism med ett unikt nätverk av chefer och specialister.