Utveckla och behålla engagerade medarbetare

12.01.2016

Hög personalomsättning kostar; Förutom din tid, annonskostnader, risk för felrekrytering och produktionsbortfall när en ska sluta och en annan introduceras (till företagskultur och arbetsuppgifter) finns det risk att företagets rykte och image påverkas negativt både bland medarbetare och kunder.

Upprätta en plan för systematisk hantering av medarbetarna i syfte att attrahera, utveckla och över tid behålla rätt medarbetare i företaget. Att jobba "talangsmart" ger dig som arbetsgivare i besöksnäringen konkurrensfördelar som behövs för att företaget ska kunna växa och nå framgång.

7 steg till att skapa en talangsmart arbetsplats:

 1. Utgå från att alla medarbetare har talanger och förmåga att utvecklas - inte bara "högpresterare" - och bör därför omfattas av utvecklingsinsatserna.
 2. En strategi för Talent Management ska alltid kopplas till affärsstrategin.
 3. Definiera vad ni menar med "talang", vilka nyckelkompetenser och beteenden som leder till framgång i just det här företaget.
 4. Var transparent: När talangerna/medarbetarna förstår hur de kan utvecklas och göra karriär så ökar motivation, arbetsglädje och produktivitet!
 5. Satsa på emotionellt kompetenta chefer som motiverar, inspirerar och skapar engagemang. Chefer som lever som de lär och är ärliga och tydliga (inte minst i svåra situationer) och som uppmuntrar och coachar i förändring.
 6. Se till att cheferna vet att och hur de ska fånga upp och hantera talanger/medarbetare som;
  a. växer ur sin roll - brist på utvecklingsmöjligheter är ett vanligt skäl till att talanger lämnar.
  b. står på tillväxt - sätt utvecklingsplan med uppgifter som motiverar.
  c. inte utvecklas - ta reda på om läget är tillfälligt eller varaktigt. Enas om en tidsbestämd utvecklingsplan.
  d. saknar talang för rollen- åtgärdsplan som kan innebära nya uppgifter inom eller utanför företaget.
 7. Ligg steget före genom kontinuerlig uppföljning av talang- och kompetensfrågorna i företagsledningen.

Tänk på att de allra, allra flesta medarbetare vill vara en del av ett vinnande lag - och att det är ditt jobb att utmana dem på den nivå de befinner sig så att de kan blomma ut och nå sin fulla potential.

Urvalet Executive AB