Vikten av Offboarding

30.10.2018

Hur avslutar du en talang som rör sig vidare mot nya utmaningar utanför bolaget?

En bra off boarding-process har många förmåner som t ex återanställning vid senare tillfälle eller goda rekommendationer om dig som arbetsgivare. 

Urvalet har listat några tips:

Visa uppskattning

Berätta hur värdefull och uppskattad medarbetaren har varit på arbetsplatsen 

Var generös

Erbjud dig att ge rekommendation på t ex LinkedIn

Exit-samtal

Håll ett avslutande samtal där ni pratar igenom tiden inom ert företag. Varför väljer personen att sluta? Utvecklingsmöjligheter, ledare, lön, flexibilitet mm. Ta även in feedback på dig som ledare att arbeta vidare på.

Objektivt exit-samtal

Låt även medarbetaren genomföra ett möte med HR där eventuell feedback som man inte vill säga till sin ledare/chef kan komma upp. Detta är endast för HR's öron med syftet att ta lärdom. Har din organisation inte möjlighet att avsätta den tiden så kan det ske anonymt via HR genom exit-enkät digitalt.

Återanställning

Berätta att du gärna återanställer medarbetaren om det blir aktuellt 

Avtackning

Fråga om medarbetaren önskar avtackning, alla vill inte det. Om ja, bjud in till en avslutade fika eller liknande där medarbetaren får möjlighet att bli avtackad. Om ledare kan säga några ord är det ofta uppskattat. Viktigt dock att processen är likadan för alla som väljer att bli avtackade.

Checklista 

Att ha en standardiserad checklista för offboarding-processen är dessutom en säkerhet för ditt företag, där du säkrar att du har fått tillbaka nycklar och att du avslutat alla konton och inlogg, fått tillbaka arbetskläder mm. 

Och sist men inte minst..

Önska lycka till nya med nya utmaningar! 


Om du vill ha hjälp med att lägga strategi för off boarding, Välkommen att kontakta oss på Urvalet! 


Urvalet Executive är sedan 2001 branschens mest etablerade och nytänkande företag inom Talent Management, Chefsrekrytering & Executive search. Vi tar ett helhetsgrepp ditt företags Talent Management-strategi; dvs förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och engagera medarbetare. Genom vår specialistkunskap och vetenskapliga arbetsmetoder så säkerställer vi mesta möjliga kund- och affärsnytta. Vi arbetar idag i flera branscher men är specialiserade inom besöksnäringen - hotell, restaurang, turism med ett unikt nätverk av chefer och specialister.