Onboarding
Kontakta oss för konkreta tips

Onboarding


Medarbetare som genomgår ett längre, strukturerat on boarding program uppnår full produktivitet 34% snabbare än de som som inte får någon introduktion alls.


Urvalet hjälper dig att öka produktiviteten från dag 1 och uppnå hållbart engagemang!

Att hitta, rekrytera rätt och behålla medarbetare hamnar ofta i topp när HR och rekryterande Chefer listar de största och dyraste utmaningarna. Men faktum är att själva introduktionen av nya medarbetare på arbetsplatsen - så kallad on boarding - är minst lika kritisk för att uppnå snabba resultat när organisationen växer.

Första intrycket är viktigt både för företaget och den anställde.

Forskning visar att drygt 30% av nyanställda beslutar sig redan första veckan om de tänker stanna (eller inte) på lång sikt i företaget.

På grund av ökad rörlighet på arbetsmarknaden är det nödvändigt att se över ditt företags onboarding av nya medarbetare så att processen blir effektivare och smartare. Urvalet hjälper dig!