Rekrytering
Evidensbaserad rekrytering

Rekrytering


Vi rekryterar med tydlighet och vetenskapligt stöd

Urvalet är specialiserad inom rekrytering och executive search med 20 års erfarenhet av urval och personbedömning. För våra uppdragsgivare innebär det att vi genom vår långa erfarenhet kan bidra med råd och kunskap som stärker våra uppdragsgivares verksamhet och ger precision vid tillsättning av nya ledare och chefer. Vi arbetar i flera branscher men är specialiserade inom rekrytering i besöksnäringen med ett unikt nätverk av chefer och specialister. Våra konsulter har hög kompetens inom rekrytering och är certifierade användare av psykologiska tester vid personbedömning i arbetslivet. Vi eftersträvar långsiktiga samarbeten och ser nöjda och återkommande kunder som ett bevis på att vi har lyckats. 

Urvalets rekryteringsprocess - steg för steg