Screeningtester
Förutse arbetspresentation

Screeningtester


Test som förutsäger arbetsprestation

Med hjälp av moderna och vetenskapligt säkerställda testmetoder, tex begåvningstester och personlighetsinventorier som används i kombination med djupintervjuer får vi en tydlig bild av kandidatens personlighet och potential som ledare eller specialist. Urvalets konsulter är certifierade användare av psykologiska test vid personbedömning i arbetslivet samt pedagogiska analysverktyg för effektiv utveckling.

  • Personlighet + Motiv/värderingar/preferenser och är lämpligt vid urval och kulturmatchning
  • Problemlösnings- och slutledningsförmåga och fallenhet att urskilja logiska samband
  • Personlig lämplighet för olika positioner
  • Personlighet och begåvning
  • Kombinationsrapport som ger en bild av beteende + drivkrafter och utgår från varje enskild individs unika kombination
  • Kartläggning av personens inneboende talang och potential