Second Opinion
Ange undertext här

Second Opinion


Låt fakta basera ditt beslut

Tryggt alternativ för dig som väljer att sköta rekryteringen på egen hand, lämpligt både vid externa och interna tillsättningar. Låt fakta snarare än magkänsla avgöra valet. Beroende på rollens tyngd väljer du mellan Second Opinion på tre olika nivåer:

Small

 • Uppstartsmöte med genomgång av krav- och kompetensprofil
 • Personlighets- och motivationstest
 • Återkopplingssamtal till kund och kandidat
 • 360 graders referenstagning

Medium

 • Uppstartsmöte med genomgång av krav- och kompetensprofil
 • Personlighets- och motivationstest
 • Begåvningstest
 • Färdighetstest (tas fram i samråd med kunden)
 • Djupintervju, alt. caseintervju med slutkandidat
 • Återkoppling av testresultat till kund och kandidat
 • 360 graders referenstagning.

Large

 • Uppstartsmöte med genomgång av krav- och kompetensprofil
 • Personlighet + Motivation, Värderingar och Preferenser. Se bakom den sociala masken.
 • Begåvningstest
 • Djupintervju, alt. caseintervju med slutkandidat.
 • Återkoppling av testresultat till kund och kandidat.
 • 360 graders referenstagning.
 • Utvecklingsmaterial till närmaste chef.
 • Bakgrundskontroll.