Styrelserekrytering
Vi är specialister på att identifiera marknadens bästa kompetenser

Styrelserekrytering


Intresset för professionell styrelserekrytering ökar i takt med förståelsen om att arbeta strategiskt med styrelsens kompetenssammansättning.

Förväntningarna på styrelsens arbete och ansvar har ökat från alla intressenter. Valberedningarna har en avgörande roll att säkerställa rätt kompetens, sammansättning och mångfald i styrelsen.

Urvalet tillhandahåller ett antal sammanlänkade tjänster för att säkerställa en professionell styrelserekrytering med bästa möjliga resultat. Utöver kompetenskartläggning, så bygger vår metod på att kartlägga och matcha arbetssätt och värderingar.

För att ta fram potentiella styrelsemedlemmar kombineras sökningar i olika kanaler. Dels i vårt eget nätverk av ledare, och i traditionella externa kanaler, samt genom executive search. Vi har dessutom ett samarbete med flera av "Sveriges vassaste styrelsenätverk" med ledare som utvecklar bolag och verksamheter.

Har du frågor om styrelserekrytering, kontakta oss: